15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Ponuka práce v televízii

Vzhľadom na vysokú cenu reklamného priestoru, nájdete ponuky na prácu len veľmi zriedkavo priamo vo vysielaní veľkých komerčných televízií. Výnimkou sú regionálne televízie, ktoré môžu byť veľmi zaujímavým zdrojom voľných pracovných miest a verejnoprávna STV, ktorá vysiela pre uchádzačov o zamestnanie špeciálnu reláciu.

Súčasťou vysielaného signálu však nie je len obraz a zvuk, ale aj text. Práve teletext možno využiť pri hľadaní práce aj u komerčných televízií.

Pracovné ponuky v regionálnych televíziách

Ponuka práce prezentovaná v regionálnych televíziách nebýva veľmi široká, ale jej výhodou je práve orientácia na konkrétny región. Oplatí sa ju sledovať aj preto, že pre niektoré firmy to môže byť jediné miesto, kde svoje voľné pozície inzerujú, resp. kde si ich inzerát všimnete.

Ponuka práce je zverejňovaná najčastejšie formou riadkovej inzercie a okrem firiem ju môžu využiť na svoju prezentáciu aj záujemcovia o prácu. Okrem vysielania môžu byť inzeráty zobrazované aj cez teletext a takisto prostredníctvom webovej stránky televízie.

Regionálnych televízií je na Slovensku niekoľko desiatok, nie každá z nich však zverejňuje ponuky práce. Na každej televízii takisto závisí, ktoré z uvedených kanálov bude využívať.

Určitou nevýhodou je, že signál regionálnych televízií pokrýva len určitú oblasť, preto má tento zdroj pracovných ponúk obmedzené použitie pri hľadaní práce v inom regióne. Niektoré televízie umožňujú na svojich stránkach aj online vysielanie, sú však skôr výnimkou ako pravidlom.

Relácia “Práca pre teba” na STV

Slovenská televízia zverejňuje pracovné inzeráty prostredníctvom svojej relácie Práca pre teba, vysielanej na jednotke aj dvojke. Relácia je vysielaná v premiére a potom v niekoľkých reprízach. Inak dobrý nápad má okrem relatívne krátkeho vysielacieho času a obmedzeného počtu ponúk hlavnú nevýhodu v tom, že získanie bližších informácií o inzerovanom voľnom mieste je možné prostredníctvom spoplatnenej spätnej SMS.

STV ponúka aj archív relácií, vzhľadom na aktuálnosť inzerátov ale stojí za pozretie len niekoľko naposledy odvysielaných.

Ponuka práce cez teletext

Prostredníctvom teletextu je inzerovaná nie len práca na Slovensku, ale aj v krajinách EÚ, najčastejšie v Českej republike.

Inzerujú tu samotné firmy, ktoré hľadajú zamestnancov, no častejšie používajú teletext na nábor zamestnancov pracovné agentúry. Väčšie zastúpenie majú voľné miesta vo veľkých, spravidla výrobných podnikoch.

Vlastný teletext využívajú aj samotné televízie, keď hľadajú zamestnancov do vlastných radov.

V jednotlivých televíziách nájdete Trh práce na teletexte na nasledujúcich stránkach:

  • JOJ - od strany 700,
  • Markíza na strane 550,
  • STV - inzercia od strany 700.

Pri hľadaní práce vždy záleží na konkrétnej situácii a hľadanej profesii. Zatiaľčo pre niektoré je výhodnejšie venovať čo najviac času hľadaniu online, pre iné môže poskytnúť napríklad regionálne televízia výraznú šancu na úspech.

Ďalšie zdroje informácií: