15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Práca na doma

Práca na doma je s rozvíjajúcimi sa komunikačnými technológiami a stále vyšším zastúpením služieb viac a viac dostupná širšiemu okruhu profesií. Práca z domu je zaujímavá hlavne preto, lebo si môžete sami organizovať pracovný čas a tiež preto, že nestrácate čas cestou do práce. Ten môžete potom buď využiť na samotnú prácu, alebo ho môžete stráviť s rodinou, alebo priateľmi.

Práca na doma - dve alternatívy

Čo sa práce na doma týka, existujú v zásade dve možnosti. Buď je to:

  • práca na doma, ktorú vykonávate ako zamestnanec a od svojho zamestnávateľa dostávate za to mzdu, alebo
  • je to práca z domu, kde fungujete ako samostatná firma, najčastejšie na živnosť.

» Práca doma - zarábanie cez internet

Práca doma a rôzne možnosti príjmu

Ak máte klasické zamestnanie, najčastejšie je váš jediný príjem mzda od zamestnávateľa. Práca z domu, či už popri zamestnaní, alebo vykonávaná ako podnikanie však ponúka možnosť venovať sa viacerým činnostiam súbežne, čím vám dáva možnosť získať viacero zdrojov príjmu.

Tu sú tri základné možností práce z domu:

  1. sprostredkovanie predaja tovaru, alebo služieb pre niekoho iného, pričom z každého zrealizovaného obchodu získavate províziu
  2. priamy predaj tovaru, nakúpeného, alebo vyrobeného vo vlastnej réžii
  3. ponuka vlastných služieb