15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Ponuka práce

Pri hľadaní práce sa často obmedzujeme len na jeden alebo dva zdroje pracovných ponúk. Ponuka práce z iných zdrojov nám pritom uniká, pretože nie každá firma, alebo pracovná agentúra inzeruje svoje voľné miesta vo všetkých médiách. Výhodné je preto využívať aspoň tri zdroje v ktorých sa ponuka práce nachádza. Navyše pri výbere média treba okrem množstva pracovných ponúk zohľadniť aj typ práce, alebo profesie. Tu je kompletný zoznam médií v ktorých môžete nájsť voľné pracovné miesta.

1. Ponuka práce na internete

Tak ako stále viac ľudí začína používať internet, tak sa na internete objavuje čoraz širšia ponuka práce. Oproti iným médiám má internet výhodu hlavne v rýchlosti. Jednak sa informácia o voľnom pracovnom mieste zverejní hneď ako ich firma alebo agentúra vloží do systému a takisto uchádzač môže na takúto pracovnú ponuku okamžite reagovať.
Druhou veľkou výhodou je teoreticky neobmedzený priestor na popis pracovnej ponuky a celkovo na počet ponúk, ktoré môžu byť prezentované.
Prečítajte si viac na tému ponuka práce na internete.

2. Pracovné agentúry

Pracovné, alebo personálne agentúry boli v minulosti menej používanou cestou k získaniu novej práce a s ich pracovnou ponukou sa stále viac spája práca v zahraničí a študentské brigády. Záber pracovných agentúr je však omnoho širší.
Prečítajte si, ako vám môžu pomôcť agentúry pri hľadaní práce alebo brigády

3. Ponuka práce v tlačených médiách

V minulosti asi najbežnejšie médium, v ktorom bola aktuálna ponuka práce zverejňovaná. V súčasnosti je citeľný trend presunu inzercie práce z tlače na internet. Aj tak však ostáva vhodným doplnkom k pracovnej ponuke na internete. Navyše netreba zabúdať, že tlač nie sú len noviny.
Prečítajte si viac o ponuke práce v tlačených médiách.

4. Pracovné ponuky v televízii

Aj keď ponuka práce v tomto médiu nie je veľká, stále má svoj potenciál čo sa týka hľadania práce v konkrétnom regióne. Okrem obrazového kanála môžu byť voľné pracovné miesta inzerované prostredníctvom teletextu. Čítajte pre viac informácií, ako vám môže pri hľadaní zamestnania pomôcť televzia.

5. Úrad práce

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je štátna inštitúcia, ktorá okrem toho, že vypláca podporu v nezamestnanosti pomáha aj pri hľadaní práce a to nie len na Slovensku, ale prostredníctvom služby EURES aj v zahraničí. Okrem toho umožňuje aj zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom kurzov.
Viac na tému úrad práce.

6. Burzy práce

Ide o nárazové podujatia, na ktorých sú prezentované pracovné ponuky. Pracovné burzy môžu mať široký záber, niektoré sa viac orientujú na absolventov a budúcich absolventov, prípadne je na nich prezentovaná práca v zahraničí. Niekedy môže byť problém dozvedieť sa, že sa takáto burza práce bude konať.
(Kompletný) zoznam veľtrhov práce na Slovensku.

7. Známi

Nedostatočne využívaný ale veľmi účinný spôsob získania práce. Vyžaduje si určitú dávku šťastia, avšak so správnym prístupom si ho môžete prikloniť na svoju stranu.
Viac o networkingu a zapojení priateľov a známych do hľadania práce.

8. Inzercia na verejne prístupných miestach

Väčšinou si takýto inzerát s pracovnou ponukou všimnete len náhodou.
Preto je tento spôsob hľadania práce je viac-menej doplnkový.
Určité profesie si však takto môžu hľadať prácu aj cielene.
Prečítajte si viac o možnosti hľadania práce na verejných miestach.

9. Rozosielanie žiadostí o zamestnanie “naslepo”

Tento spôsob hľadania práce patrí medzi ultra aktívne. Vôbec vás nebudú zaujímať pracovné ponuky zverejnené na internete, alebo kdekoľvek inde. Vy si vyberiete firmy, v ktorých by ste chceli pracovať a pošlete im svoju žiadosť o zamestnanie. V dnešnom konkurenčnom prostredí firmy hľadajú akýkoľvek spôsob ako si udržať a zvýšiť zisk, preto ak im máte čo ponúknuť môžete mať úspech.
Viac nie len o tom, kedy a komu poslať svoju žiadosť o zamestnanie.

10. Hľadanie práce pomocou mobilu

Pri hľadaní nového zamestnania môžete veľmi jednoducho použiť aj svoj smartfón. Predovšetkým veľkí hráči v oblasti personalistiky už zareagovali na rastúci trend mobilných používateľov a ponúkajú im príjemnejší spôsob na využívanie svojich služieb.

Prečítajte si viac o tom, ako si môžete hľadať zamestnanie pomocou svojho mobilného telefónu.

11. Pracovné ponuky v rozhlase

Aby bol zoznam úplný, nesmie v ňom chýbať ani rozhlas. Zaradený je však na koniec, pretože ako zdroj pracovných ponúk je, čo sa týka počtu veľmi obmedzený. V komerčných rádiách si niekedy robia reklamu pracovné agentúry, prípadne samotné rádiá si prostredníctvom vlastného éteru hľadajú spolupracovníkov. Pracovnú inzerciu ponúka len Slovenský rozhlas.