15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Práca v zahraničí

Vďaka vstupu Slovenska do Európskej únie je práca v zahraničí pre Slovákov oveľa dostupnejšia. Hneď po vstupe väčšina krajín pôvodnej EÚ využila prechodné opatrenia a obmedzila prístup na svoj pracovný trh. Výnimkou boli Veľká Británia, Írsko a Švédsko. Práca v týchto troch krajinách bola teda možná hneď bez pracovného povolenia. Medzičasom svoje pracovné trhy otvorili takmer všetky krajiny a tak si môžeme hľadať zamestnanie bez obmedzení prakticky v celej Európe.

Zamestnanie v krajinách Európskej únie

Oplatí sa ešte práca v zahraničí?

Mohlo by sa zdať, že zvyšujúca sa nezamestnanosť na Slovensku vyženie Slovákov za prácou do zahraničia. Ani tam ale situácia nie je lepšia a hľadanie práce je náročnejšie, zvlášť s nedostatočnou znalosťou cudzieho jazyka. Odradiť však môže aj vývoj menového kurzu či zvyšujúce sa životné náklady za hranicami. Preto aj keď je pracovných príležitostí na Slovensku málo, ani cudzina nemusí byť dosť atraktívna.
Podmienky sú ale u každého človeka iné, preto si sám musí zvážiť, či sa mu práca v zahraničí oplatí, alebo nie.

Práca v zahraničí - aké má výhody?

V nasledujúcich troch oblastiach môže mať práca v zahraničí pozitívny efekt. Čo je však pre jedného výhodou, inému nemusí vyhovovať. Preto vždy záleží od individuálnej situácie a od toho, čo človek od pobytu v zahraničí očakáva. Pre niekoho môže byť aj napriek všetkým výhodám neprekonateľné odlúčenie od rodiny. Ak sa však práve nejedná o rodinu s malými deťmi nemal by to byť vážny problém.

Vyšší príjem

Práca v zahraničí je atraktívna predovšetkým vďaka vyšším príjmom v porovnaní s prácou na Slovensku. Zvlášť kvalifikovaní pracovníci ak sa vedia v zahraničí presadiť sú ohodnotení často až niekoľkonásobne lepšie ako doma.

Jazykové schopnosti

Veľkou výhodou pobytu v zahraničí je aj zdokonalenie sa v cudzom jazyku v jeho prirodzenom prostredí. Už len samotný život v cudzej krajine a riešenie bežných záležitostí výrazne zlepšia schopnosť používať cudzí jazyk.
Najlepšie výsledky sa samozrejme dosiahnu vtedy, ak je práca v zahraničí doplnená aj so štúdiom.
Študentom cudzieho jazyka na Slovensku často chýba motivácia, pretože nevidia jeho uplatnenie v praxi. Schopnosť dohovoriť sa, napríklad len na letnej dovolenke zvýši sebavedomie a chuť do ďalšieho štúdia.

Získanie skúseností

Neposlednou výhodou práce v zahraničí je predovšetkým pre mladých ľudí získavanie samostatnosti, nezávislosti a oveľa väčšieho rozhľadu. Často pobyt v zahraničí - ďaleko od domova umožní človeku pozrieť sa na veci z nadhľadu a uvedomiť skutočné hodnoty.