15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Knihy, ktoré vám pomôžu so získaním práce

Internet je výborným zdrojom informácií. Tie však často nejdú dostatočne do hĺbky. Pre získanie prehľadných a ucelených informácií na akúkoľvek tému je zatiaľ stále najlepšie zobrať do ruky knihu. Tá sa navyše aj príjemnejšie a pohodlnejšie číta, pretože nezaťažuje oči tak ako monitor počítača.

Na tejto stránke nájdete knižné publikácie a e-knihy obsahujúce návody a postupy, ktoré vám pomôžu pri výbere, hľadaní a získaní nového, lepšieho zamestnania.

Knihy a e-booky sú roztriedené do troch skupín podľa zamerania a to na knihy venované:

  • tvorbe životopisu (a motivačného listu),
  • príprave a absolvovaniu pracovného pohovoru,
  • kariére všeobecne.

Životopis

Prečítali ste si článok Ako napísať štrukturovaný životopis tu na webe, ale hľadáte podrobnejší návod?
Tu sú knihy, ktoré sa venujú vypracovaniu životopisu a motivačného listu.

Píšeme životopis pro přijímací a výběrová řízení
Lynn Williams (Computer Press)
V 180 stranovej knihe nájdete podrobný postup na zostavenie svojho curriculum vitae. Nájdete v nej aj vzory špeciálne vytvorené pre rôzne typy profesií (administratívne, praktické atď.)

Pozrieť túto knihu na Martinuse


Sestavte si atraktivní životopis
Zbyněk Siegel (Grada)
Autor v 184 stranovej príručke po vysvetlení dôležitej úlohy životopisu postupne prechádza jeho jednotlivými položkami. Uvádza množstvo príkladov, ktoré porovnáva a komentuje a na inšpiráciu pridáva aj niekoľko prepracovaných vzorov. Kniha sa venuje aj sprievodnému listu a upozorňuje aj na vážne chyby, ktorých sa uchádzači často dopúšťajú.

Pozrieť túto knihu na Martinuse


Připravujeme životopis
Jak zvýšit své šance na získání zaměstnání, o které se ucházíte

Rebecca Corfield (Ekopress)
Autorka ponúka na 130 stranách návod na tvorbu životopisu, pričom nezabúda ani na kvalitnú prípravu, ktorá by mala písaniu predchádzať. Vzory s komentármi dopĺňajú tipy pre písanie motivačného listu. Bonusom sú inštrukcie pre písanie obidvoch dokumentov v angličtine.

Pozrieť túto knihu na Martinuse


Pracovný pohovor

Publikácie, ktoré vám pomôžu s prípravou na pracovný pohovor a s jeho zvládnutím.

Přijímací pohovor do zaměstnání a jak jej úspěšně složit
Alan H. Nierenberg (Computer Press)
160 stranová publikácia vás prevedie prípravou na pohovor a potom postupne všetkými jeho fázami, až po jeho úspešné ukončenie. Pomôže nadviazať vzťah s pohovorujúcim, zaujať, či odpovedať na časté otázky (aj na tie záludné, napríklad, ak ste často menili zamestnania, či boli dlohodobo nezamestnaní). Rieši aj otázku platu, aby ste s ním mohli byť spokojní. Nezabúda ani na nasledujúce pohovory.
Pozrieť túto knihu na Martinuse


101 skvělých odpovědí na ostré otázky při přijímacím pohovoru - Jak zaujmout zaměstnavatele
Ron Fry (Computer Press)
Ako odpovedať na tie najnepríjemnejšie otázky na pracovnom pohovore? Tak presne tejto téme sa venuje kniha Rona Frya na svojich viac ako stopäťdesiatich stranách. Vďaka nej sa už sa nemusíte nechať zaskočiť otázkami, na ktoré sa môžete dopredu pripraviť. V závere autor ešte pridáva 20 otázok, ktoré môžete na pohovore položiť vy.
Pozrieť túto knihu na Martinuse


Vše o přijímacím pohovoru - Jak poznat druhou stranu
Marek Matějka a Pavel Vidlař (Grada)
Jedná sa o druhé vydanie knihy, ktoré bolo prepracované a aktualizované. Na rozdiel od iných publikácií sa venuje prijímaciemu pohovoru nie len zo strany uchádzača, ale aj zo strany zamestnávateľa. Dovolí tak lepšie spoznať zámery a potreby tej druhej strany, čo môže mať pozitívny vplyv na úspech.
Autori sa téme obsadenia voľného pracovného miesta venujú zoširoka. Okrem priebehu samotného pohovoru sa venujú aj tvorbe pracovnej ponuky, životopisu, psychotestom, či pracovno-právnym vzťahom.
Tlačená, 216 stranová kniha je už vypredaná, k dispozícii je ale PDF e-kniha.
Pozrieť túto e-knihu na Martinuse


Kariéra

Publikácie zaoberajúce sa kariérou všeobecne, venujú sa napríklad výberu vhodného povolania (analýzou predností, schopností a záujmov), hľadaniu a získaniu zamestnania a pod.

3 kroky ku kariére
Martina Kazičková, Peter Kazička a Jozef Ďurian (MK Training)
Kniha troch odborníkov na kariérne poradenstvo, ktorá vám pomôže zistiť, ktoré zamestnanie je pre vás najvhodnejšie (pri zohľadnení vašich predností, hodnôt, záujmov a cieľov) a ako môžete toto zamestnanie získať. (viac o knihe 3 kroky ku kariére)
Pozrieť túto knihu na Martinuse
Pozrieť túto e-knihu na Martinuse