15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Motivačný list vzor, návod a tipy

Po životopise, alebo CV sa v ďalšom dieli zo série podrobných návodov, ktoré sme pre vás pripravili pozrieme na motivačný list (v angličtine cover letter, v nemčine Anschreiben), niekedy označovaný aj ako sprievodný list, čo však nie je celkom presné. Dozviete sa ako ho napísať a ako by mal vyzerať plus množstvo tipov, na čo si dať pri jeho zostavovaní pozor. V závere, samozrejme, nájdete vzor.

Písanie motivačného listu

Na čo slúži motivačný list

Z pohľadu personalistu je úlohou motivačného listu získať viac informácií o uchádzačovi a jeho vzťahu k inzerovanému voľnému miestu. Predovšetkým to, ako sa zlučujú jeho schopnosti a skúsenosti s potrebami firmy a čo ho motivuje pracovať na danej pozícii.

Uchádzač o zamestnanie by sa zasa mal snažiť motivačným listom presvedčiť personalistu, resp. zamestnávateľa, aby ho pozval na pracovný pohovor a následne zamestnal. Musí v ňom teda vytvoriť dojem, že je na danú pozíciu vhodným (tým najlepším :)) kandidátom.

Je potrebné si uvedomiť, že ten skutočne prvý dojem nevytvárate na pracovnom pohovore, ale už svojim životopisom a motivačným listom!

Ako z motivačného listu vyťažiť čo najviac

Ak má životopis zaujať a pomôcť odlíšiť sa od ostatných kandidátov, tak o motivačnom liste to platí dvojnásobne, aspoň k tomu má väčšie predpoklady. Životopis by mal byť stručný a zvlášť štrukturovaný má svoju pevnú formu, ktorá nedovolí, príliš sa rozpisovať. Aj pri tvorbe motivačného listu, musíte dodržať formu a určité pravidlá, avšak pri písaní máte podstatne väčšiu voľnosť, ktorú by ste mali využiť.

Nemali by ste ho považovať len za povinný doplnok životopisu, ktorý skopírujete z internetu a len vymeníte meno, dátum, profesiu atď. Jeho tvorbe by ste mali venovať dostatok času a energie, pretože len tak sa môže stať vašou vstupenkou na pracovný pohovor.

Ako napísať motivačný list - návod

Ak reagujete na viacero inzerátov, vždy by ste mali zohľadniť špecifiká konkrétnej pracovnej ponuky a každý motivačný list tvoriť ako originál. Samotnému písaniu by malo preto predchádzať dôkladné oboznámenie sa s firmou a s konkrétnym pracovným miestom. Informácie je pri tom dobré čerpať z viacerých zdrojov.

Grafická úprava

Potrebné je dodržať základnú formu.

 • Použiť jednu stranu formátu A4, nie viac.
 • Vhodne rozložiť text na stránku použitím odsekov a voľných riadkov.
 • Použiť jednotný, základný font, ktorý použijete pre všetky dokumenty (aj životopis, príp. žiadosť o zamestnanie).

Vhodné je pridržiavať sa aj zabehnutej štruktúry. Na odlíšenie sa od ostatných uchádzačov použite slová.

Základná štruktúra

Hlavička obsahuje vaše kontaktné údaje: akademický titul, meno, adresa, telefón, e-mail (zarovnáva sa na stred).

Údaje o tom, komu je list určený: názov firmy, meno osoby, adresa (zarovnáva sa vľavo, alebo sa pomocou tabulátora (klávesa Tab) umiestni na pravú stranu)

Miesto a dátum (zarovnáva sa vpravo)

Oslovenie (zarovnáva sa vľavo)

(Ďalší text možno zarovnať vľavo, alebo do bloku, podľa toho, čo vyzerá lepšie)

Úvod
V úvodnom odseku uvediete, o akú pozíciu sa uchádzate a kde ste sa o pracovnej ponuke dozvedeli (názov zdroja). Ak je pri ponuke uvedený aj dátum zverejnenia, prípadne identifikačné číslo inzerátu, môžete napísať aj tieto údaje. Napíšte prečo vás daná pozícia zaujala a prečo sa o ňu uchádzate. Môžete ju dať do vzťahu nie len s odborom, ale aj so samotnou firmou.

V ďalšej časti sa snažte odpovedať na otázku, prečo práve vy ste na túto pozíciu vhodným kandidátom. Vytvoriť si predstavu, ako by mal vyzerať ideálny kandidát môžete predovšetkým z inzerátu na základe požiadaviek zamestnávateľa na uchádzača o danú pracovnú pozíciu a z pracovnej náplne na tejto pozícii. Pomôcť si môžete aj ďalšími zdrojmi. Na získanie informácií o náplni práce ako aj profile typových pozícií môžete použiť napríklad stránku www.pozicie.sk.

Svoju argumentáciu môžete stavať na svojom vzdelaní, schopnostiach, zručnostiach ale predovšetkým skúsenostiach, prípadne aj charakterových vlastnostiach.

Vlastnosti sa však obvykle uvádzajú v samostatnom odseku, v závere ktorého nepriamo požiadate o pozvanie na pracovný pohovor.

Potom nasleduje už len pozdrav a podpis (pre zvýšenie autenticity modrým perom). Ak posielate dokumenty v textovej podobe, elektronicky, namiesto podpisu môžete uviesť svoje meno a priezvisko.

Aby zamestnávateľ mohol pracovať s informáciami, ktoré ste mu sprístupnili v súlade so zákonom, môže od vás vyžadovať spolu so životopisom a motivačným listom aj zaslanie súhlasu na spracovanie osobných údajov.

Tipy

 1. Nepíšte “rozprávky” ale k veci, využite priestor, ktorý máte efektívne a naplno.
 2. Uvádzajte reálne projekty a situácie, v ktorých ste využili svoje schopnosti a skúsenosti (pre lepšiu predstavu môžete použiť čísla)
 3. Ak budete motivačný list do zamestnania posielať v elektronickej forme, podobne ako pri životopise súbor môžete uložiť vo formáte .DOC, alebo možno ešte lepšie vo formáte PDF, pri ktorom bude zachovaný vzhľad dokumentu. Slová v názve súboru je najlepšie oddeliť pomlčkami. Názov môže vyzerať nasledovne: motivacny-list-meno-priezvisko.pdf.
 4. Nesnažte sa presvedčiť, že ste dobrý vo všetkom, sústreďte sa na konkrétnu profesiu. Nemusíte vypísať všetky svoje kladné vlastnosti. Ak ich bude menej ale súvisiacich s náplňou práce, získajú väčší dôraz.
 5. Ak je to možné, snažte sa uviesť adresáta menovite. Zodpovedná osoba býva často uvedená pod inzerátom. Ak to tak nie je, skúste si zistiť jej meno, napríklad e-mailom alebo telefonicky priamo u zamestnávateľa. Celý váš prejav bude pôsobiť osobnejšie. Ak si nie ste istí, kto presne sa bude vašou žiadosťou zaoberať, adresujte ju radšej personálnemu oddeleniu. Osloviť personalistu cudzím menom by mohlo mať negatívny efekt.
 6. Zámerným vynechaním niektorých detailov (napr. súvisiacich so skúsenosťami) môžete skúsiť vzbudiť u personalistu záujem spoznať vás osobne a dozvedieť sa viac. Samozrejme, by to namalo pôsobiť prvoplánovo.
 7. Pre absolventa sú užitočné pracovné skúsenosti získané počas štúdia. Ak ešte študujete, pokúste sa ich získať čo najviac.

Extra tip

Ak ste svoj motivačný list dopísali, skúste ho na niekoľko dní odložiť. Keď sa k nemu s odstupom času vrátite, možno sa vám ho podarí ešte o čosi vylepšiť.

Na čo si dať pri písaní pozor

 1. Zbytočne neopakujte to, čo je už uvedené v životopise. Vhodné je, z textu na priložený životopis odkázať.
 2. V liste nesmú byť žiadne gramatické chyby. Niekoľkokrát si ho preto prečítajte (nie len na monitore, ale vytlačený), prípadne ho dajte prečítať aj inej osobe.
 3. Dbajte na štylistiku, aby bolo jeho čítanie plynulé a aby jednotlivé myšlienky na seba nadväzovali.
 4. Podobne ako v životopise, uvádzajte len pravdivé informácie.
 5. Vyhnite sa akýmkoľvek negatívnym vyjadreniam. List by mal vyznievať pozitívne.
 6. Ak používate na vytváranie svojich motivačných listov šablónu, nezabudnite aktualizovať dátum. So zmenou ostatných detailov, ako sú názov firmy, prípadne pozície by nemal byť problém.
 7. Pozorne si skontrolujte, či píšete správne názov firmy, v ktorej sa uchádzate o miesto. Platí to predovšetkým pre zložitejšie názvy. Preklep na tomto mieste by znamenal veľké mínus.
 8. Odborné termíny používajte s rozvahou.

Motivačný list - vzor

Vzor motivačného listu

ing. Milan Novák, Robotnícka 2, 034 01 Ružomberok, tel.: 0923 123 123, e-mail: milan.novak@emmail.sk

Prekro s.r.o.
Monika Múdra
Nejedlého 45
010 01 Žilina

Ružomberok, 1. 1. 2013

Vážená pani Múdra

Na základe inzerátu na stránke www.najlepsiapraca.sk, uverejnenom 23. 12. 2012 sa uchádzam o pracovnú pozíciu marketingový pracovník.

Zastávam názor, že pre každú spoločnosť veľmi dôležité využívať všetky dostupné kanály na komunikáciu s potenciálnymi zákazníkmi. Ako som si všimol, robí to veľmi úspešne aj Vaša firma. Pravdepodobne aj preto patrí medzi z lídrov v strojárskom odvetví. V oblasti marketingu sa neustále vzdelávam a sledujem aktuálne trendy a veľmi rád by som využil svoj potenciál práve vo Vašej spoločnosti.

V predchádzajúcom zamestnaní som pracoval na reklamnom oddelení, na pozícii špecializovanej na online marketing. Mám skúsenosti s vytváraním a spravovaním firemnej stránky na Facebooku a vedením kampaní. Jednou z nich sa podarilo trvale zvýšiť tržby firmy o 130%. Bohaté skúsenosti mám so správou kontextovej reklamy. Dokážem pracovať samostatne na malých, aj v tíme na veľkých projektoch.

Riešiť problémy mi pomáha predovšetkým tvorivosť a schopnosť odlíšiť dôležité veci od nepodstatných. Aktívne komunikujem v anglickom a nemeckom jazyku. Zoznam počítačových zručností nájdete v priloženom životopise.

Veľmi dobre zvládam stres, som zodpovedný a kreatívny, so zmyslom pre detail a orientáciou na zákazníka. Som si istý, že svojimi nápadmi a skúsenosťami by som mohol prispieť k ďalšiemu rastu spoločnosti.

Ak Vás moja žiadosť zaujala, na osobnom pohovore veľmi rád doplním ďalšie informácie a predstavím konkrétne projekty, na ktorých som doteraz pracoval.

S pozdravom

(podpis)

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas na správu, spracovanie a uchovávanie mojich osobných údajov v spoločnosti Prekro s.r.o., Žilina, v databáze uchádzačov o zamestnanie na dobu neurčitú s možnosťou ho kedykoľvek písomne odvolať.

Buďte originálni. Uvedený príklad berte len ako inšpiráciu a nepoužívajte ho ako šablónu. Využite ho kreatívne, podľa vašich potrieb.

Pokiaľ ste vy sami presvedčení, že sa na danú pracovnú pozíciu hodíte a boli by ste pre podnik prínosom, napísať presvedčivý motivačný list by pre vás nemal byť problém.

Ak hľadáte ešte viac informácií na túto tému, môžete siahnuť po niektorej z dostupných príručiek.

Nabudúce sa pozrieme na žiadosť o zamestnanie.

Ďalšie zdroje informácií: