15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Práca v Rakúsku

Po vstupe Slovenska do Európskej únie Rakúsko rovnako ako väčšina pôvodných členských krajín využila možnosť obmedziť prístup na svoj pracovný trh občanom novo pristupujúcich krajín. Sedemročné prechodné obdobie však už skončilo a práca v Rakúsku je tak možná už bez pracovného povolenia.

Práca v Rakúsku - profesie

Väčšiu šancu na získanie práce v Rakúsku majú predovšetkým kvalifikovaní pracovníci a to hlavne v oblastiach v ktorých je veľký dopyt po pracovnej sile. Jedná sa predovšetkým o odborníkov napríklad v oblasti IT, alebo zdravotníctve (lekári, zdravotné sestry), po ktorých je všeobecne vysoký dopyt v celej EÚ, ale aj o kvalifikovaných pracovníkov - napr. stavebníckych remeselníckych profesií (napr. murár, pokrývač, maliar, tesár), či zvárač, elektrikár, ale aj mäsiar alebo kuchár, ktorým ešte počas prechodného obdobia rakúska vláda zjednodušila vybavovanie pracovného povolenia. Výnimku tvoria kvalifikovaný pracovníci v profesiách, ktoré patria medzi “chránené” u ktorých Rakúsko výrazne obmedzuje možnosť zamestnania občanov zo zahraničia.

Brigády počas leta, resp. sezónne práce sú tiež relatívne dostupné. Jedná sa napríklad o zber zeleniny, ale možná je aj práca v reštaurácii (kuchár, čašník), alebo hoteli (chyžná).

Opatrovanie v Rakúsku

Práca v Rakúsku bola (aj napriek všetkým obmedzeniam pre iné profesie) a stále je vďaka stálemu dopytu ľahko dostupná pre opatrovateľky. Opatrovanie v Rakúsku však už nemôže byť vykonávaná ako klasické zamestnanie, ale je potrebné zriadiť si na jeho výkon živnosť. O tom, že Rakúsko opatrovateľky zo zahraničia naozaj potrebuje svedčí aj veľmi pomalý prechod z “čiernej práce” opatrovateliek na prácu na živnosť a to navyše bez postihu.

Práca v Rakúsku - s jazykom či bez jazyka?

Je samozrejmé, že ak sa chcete uchádzať o kvalifikovanú prácu, zvlášť ak si bude vyžadovať komunikáciu s Rakúšanmi, je znalosť nemeckého jazyka nevyhnutná a to na veľmi dobrej úrovni. Pokiaľ ide o sezónne práce predovšetkým v poľnohospodárstve, mala by stačiť základná úroveň komunikácie. Úplne bez znalosti jazyka sa za prácou do Rakúska ísť neodporúča.

Ďalšie zdroje informácií: