15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Práca v zahraničí - oplatí sa ešte?

Po prijatí eura, teda po vstupe Slovenska do eurozóny je otázka výhodnosti práce v zahraničí častejšie kladená ako kedykoľvek predtým. Neexistuje jednoznačná a univerzálne platná odpoveď “áno”, alebo “nie”. Vždy záleží na zvážení viacerých okolností, pričom rozdiele podmienky sú nie len v jednotlivých krajinách, ale aj v podmienkach aké máme na Slovensku.

Pretože posúdenie je vždy individuálne, otázka musí byť položená takto: “Je práca v zahraničí výhodná pre mňa?”. Na ňu si potom však už musí odpovedať každý sám. Tu je šesť faktorov, ktoré majú vplyv na to, či sa viac oplatí práca v zahraničí, alebo práca na Slovensku. Každý z nich je podrobnejšie rozobratý v samostatnom článku.

Faktor č.1: Silnejúca koruna

Posilňovanie koruny pred prijatím eura a to jednak k samotnému euru, ale aj k ostatným menám, napríklad k libre alebo doláru nepochybne znehodnocovalo príjmy z práce v zahraničí …

Faktor č.2: Kurz eura voči doláru, libre a ostatným menám

Prijatím eura na Slovensku sa pohyb kurzu voči krajinám v ktorých sa používa euro ako platidlo zastavil. Kurzové rozdiely už nebudú ovplyvňovať hodnotu príjmov z práce v Rakúsku, Nemecku, …  … práca v ostatných krajinách však môže byť v budúcnosti čoraz výhodnejšia.

Faktor č.3: Príjmy a výdavky v zahraničí a na Slovensku

Nie len vysoký príjem rozhoduje o tom, či sa práca v zahraničí oplatí. Rovnako dôležité sú aj výdavky. Nestačí sa preto pozerať len na to, o koľko zarobím v zahraničí viac…

Faktor č.4: Hrubý príjem, dane a odvody

V pracovných ponukách, či už v novinách, alebo na internete sa najčastejšie uverejňuje hrubá mzda. Hrubý príjem však nie je číslo, pomocou ktorého sa dá porovnávať príjem v rôznych krajinách …

Faktor č.5: Nezamestnanosť na Slovensku

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní, či ostať na Slovensku, alebo skúsiť prácu v zahraničí je aj nezamestnanosť a s ňou súvisiaca možnosti získania práce na Slovensku…

Faktor č.6: Dĺžka pobytu v zahraničí

Na dĺžke v tomto prípade naozaj záleží. Dlhý aj krátky pobyt v zahraničí majú svoje výhody aj nevýhody. Aká dĺžka sa teda oplatí?

Ďalšie zdroje informácií: