15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Benefity - zamestnanecké výhody

Zamestnanecké výhody môžu zavážiť pri rozhodovaní, medzi dvoma inak podobnými pracovnými ponukami, alebo dokonca prevážiť ponuku s vyšším platom. Kvôli určitým výhodám sa môžete rozhodnúť prijať zamestnanie, aj keď mzda nie je úplne ideálna. Benefity vám totiž môžu pomôcť váš zárobok zvýšiť, alebo vám spríjemnia pracovný či osobný život.

Peňažné benefity

Finančné zamestnanecké výhody vám vrátia vynaložené výdavky, niektoré dokonca priamo navýšia vašu mzdu.
Patria medzi ne napríklad:

 • plné alebo čiastočné preplácanie nákladov na dopravu do zamestnania
 • preplácanie účasti na kultúrnych a športových podujatiach, alebo poskytovanie vstupeniek alebo permanentiek na tieto podujatia
 • preplácanie športových aktivít (fitness, squash, tenis, plaváreň, atď.), masáží, welness a pod.
 • stravné lístky s vyššou hodnotou
 • prispievanie na dôchodkové sporenie, resp. poistenie
 • prispievanie na komerčné zdravotné poistenie
 • príspevok na dovolenku, alebo detský tábor
 • zvláštne odmeny (koncoročné, 13. plat, pre najlepších zamestnancov, za dochádzku a pod.)
 • odmeny za odpracované roky
 • príspevok na splácanie úveru (hypotekárneho a pod.)
 • darčekové poukážky na nákup tovaru alebo služieb
 • príspevky k životnému alebo pracovnému jubileu a pri zvláštnych udalostiach (napr. narodenie dieťaťa, svadba a pod.)
 • vyššia náhrada mzdy v prípade práceneschopnosti

Nepeňažné benefity

Nepeňažné benefity vám ušetria peniaze. Výraznejšie napríklad:

 • možnosť používať služobné auto aj na súkromné jazdy, či
 • bezplatné, alebo zvýhodnené ubytovanie

V závislosti na tom, pre akú firmu pracujete môže byť zaujímavou aj možnosť nakupovať podnikové výrobky alebo služby so zľavou. Rozdiel bude, či pracujete pre automobilku, alebo potravinársku firmu.

Rovnako variabilná, ale vzhľadom k potrebám zamestnanca, je možnosť používať služobný mobilný telefón aj na súkromné volania. Niekomu, kto veľa telefonuje ušetrí desiatky eur mesačne, pre niekoho kto volá zriedkavo má tento benefit zanedbateľný prínos.

Nepeňažnými zamestnaneckými výhodami, ktoré potešia, ale neušetria veľa peňazí patrí napríklad:

 • možnosť používať notebook alebo tablet aj mimo práce, alebo
 • bezplatné poskytovanie nápojov a občerstvenia na pracovisku

Ďalšie zaujímavé nepeňažné benefity

Viac dní dovolenky (zvyčajne týždeň navyše)

Nedostanete síce peniaze naviac, ale môžete si užiť viac času s rodinou alebo urobiť veci na ktoré bežne nemáte čas a dostanete za to zaplatené. Ak vám chýbajú peniaze, môžete dovolenku, ktorú ste dostali navyše stráviť brigádou.

Dni voľna nad rámec zákonníka práce

Tieto dni môžu byť u niektorých firiem použité bez obmedzení, u iných sa vzťahujú na nejakú konkrétnu udalosť, napríklad deň nástupu detí do školy a pod.

Voľný, alebo pohyblivý pracovný čas

Aj keď si v práci budete musieť odsedieť svojich “osem hodín”, pohyblivý pracovný čas vám dáva väčšiu slobodu v organizovaní času. Môžete si bez problémov vybaviť veci na úradoch, nakúpiť, zájsť k zubárovi, alebo vyprevadiť deti do školy alebo škôlky.

Možnosť práce z domu

Možnosť pracovať doma vám okrem úplnej slobody organizovania práce, ušetrí aj čas, ktorý by ste inak museli stráviť dopravou do a zo zamestnania. Vyžaduje si to ale omnoho väčšiu sebadisciplínu, ako pracovať medzi kolegami vo firme.

Vzdelávanie

Tento benefit podporí váš osobný ale hlavne odborný rast a môže zvýšiť vašu hodnotu na trhu práce. Zamestnávateľ zvyčajne zabezpečí odborné alebo jazykové kurzy (často v pracovnom čase), odbornú literatúru, účasť na konferenciách a podobne. Môže podporiť aj vašu snahu študovať popri zamestnaní.

Nadštandardná zdravotná starostlivosť

Medzi nadštandardnú zdravotnú starostlivosť patria najčastejšie rôzne odborné zdravotné vyšetrenia, očkovania a pod.

Za benefit sú považované aj víkendové firemné podujatia, športové, alebo špecializované napríklad teambuildingové. Väčší prínos však majú pre samotnú firmu ako pre zamestnanca.

Pri výbere zamestnania je dôležité zohľadnenie aj zamestnaneckých výhod a iných nefinančných faktorov. Aj keď výška platu je väčšinou na prvom mieste, kultúra firmy a jej vzťah k zamestnancom je často to, čo rozhoduje, o spokojnosti s prácou a má výrazný vplyv na to, ako dlho zamestnanec bude vo firme pracovať.

Ďalšie zdroje informácií: