15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Zamestnanie - výhody

Ak porovnávame zamestnanie a podnikanie, zamestnanie má oproti podnikaniu niekoľko/množstvo výhod.

Zamestnanie a istota

Či sa nám to páči alebo nie, istota zamestnania už dávnejšie neplatí. Rušia sa pracovné miesta, prepúšťajú sa nadbytoční zamestnanci a dokonca sa zatvárajú celé podniky. Nehovoriac o tom, ak nie je vaša pracovná zmluva na dobu neurčitú, ale len na dobu určitú.

Zamestnanie ale jednu istotu má a tou je istý príjem. To znamená, že kým ste zamestnaní a váš zamestnávateľ nemá problémy, máte svoj príjem istý a navyše stabilný. Viete, že keď si zajtra odpracujete svojich 8 hodín, dostanete za to toľko a toľko zaplatené. Oproti tomu v podnikaní nikdy neviete či budete mať zajtra pre koho pracovať a či ten, kto si vaše služby objedná vám nakoniec za ne aj zaplatí.

Okrem stabilného a istého príjmu určitá istota v zamestnaní predsa len je, pretože zamestnávateľ nemôže nikoho “len tak” prepustiť. Zamestnancov chráni zákon, pričom prostriedkami ochrany je napríklad aj výpovedná lehota alebo odstupné.

Platená dovolenka

Jednoznačnou výhodou zamestnania oproti podnikaniu je, že máte počas roka nárok na platenú dovolenku. Zákonník práce určuje, že zamestnanec má za rok nárok na dovolenku minimálne štyri týždne. Navyše zamestnávateľ môže čas dovolenky predĺžiť.
Živnostníkovi nikto za dovolenku nezaplatí.

V zamestnaní žiadne papierovačky

Podnikateľ si musí robiť daňové priznanie, ešte do nedávna ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, viesť účtovníctvo alebo rôzne evidencie a stále sledovať ako sa menia zákony a prispôsobovať im svoju činnosť.
Ak ste zamestnanec a máte jedno zamestnanie a nijaké ďalšie príjmy, o vaše dane, odvody a všetko čo stým súvisí sa postará váš zamestnávateľ. Vy si len robíte svoju prácu a o nič iné sa nestaráte.

Dávky počas práceneschopnosti

Aj živnostník má nárok na nemocenské dávky počas pracovnej neschopnosti. Pokiaľ si však sociálne poistenie platí z minimálneho vymeriavacieho základu, dávky sú nízke a ani zďaleka nenahradia výpadok príjmu. Zamestnanec, aj keď má počas maródky nižšiu výplatu, dostane omnoho viac ako spomenutý živnostník. Rozdiel je ešte výraznejší pri dlhodobej PN-ke.

Zamestnanecké výhody

Väčšina zamestnávateľov vám poskytne niektoré z nasledujúcich zamestnaneckých výhod:

  • Bezplatné vzdelávanie - odborné školenia, jazykové kurzy,
  • Zvýhodnený nákup firemných výrobkov, tovaru alebo služieb,
  • Mimoriadne odmeny,
  • Príspevok na stravu alebo dopravu,
  • Príspevok na rekreáciu a zdravotnú starostlivosť,
  • Príspevok na životné poistenie alebo doplnkové dôchodkové sporenie,
  • Možnosť využívať firemné auto, notebook, alebo mobilný telefón,
  • Poskytnutie pracovného oblečenia a obuvi.

U väčších podnikov aj možnosť využívania podnikových športovísk a rekreačných zariadení. Benefity podrobne rozoberá samostatný článok.

Toto boli výhody, ktoré má zamestnanie oproti podnikaniu. No aj podnikanie má svoje výhody, ktoré môžu tu uvedené výhody prekonať. O nich však v ďalšom článku.

Ďalšie zdroje informácií: