15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Banská Bystrica

Kontaktné údaje pre úrad práce Banská Bystrica.

Úrad práce Banská Bystrica

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici
Zvolenská cesta 27
974 05 Banská Bystrica

E-mail: upsvr_bb@upsvar.sk

Web: www.upsvar-bb.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Banskej Bystrici

Skuteckého 39
974 05 Banská Bystrica

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Ďalšie zdroje informácií: