15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Brezno

Úrad práce Brezno má tiež detašované pracovisko v Heľpe.

Úrad práce Brezno

Adresa:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Brezne
B. Němcovej 12
977 01 Brezno

E-mail: upsvr_br@upsvar.sk

Web: www.upsvar-br.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Brezne

Rázusova 40
977 01 Brezno

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Brezne detašované pracovisko Heľpa
Krížna 812/2
976 68 Heľpa

Ďalšie zdroje informácií: