15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Bratislava

Kontaktné údaje pre úrad práce Bratislava.

Úrad práce Bratislava

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Vazovova 7/A
816 16 Bratislava

E-mail: upsvr_ba@upsvar.sk

Web: www.upsvar-ba.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – detašované pracoviská:

Nasledujúce pracoviská slúžia výhradne na osobný kontakt.

Bratislava 1

ÚPSVAR v Bratislave Detašované pracovisko Bratislava I
Vazovova 7/A

Bratislava 2

ÚPSVAR v Bratislave Detašované pracovisko Bratislava II
Vazovova 7/A

Bratislava 3

ÚPSVAR v Bratislave Detašované pracovisko Bratislava III
Junácka 1
Pekná cesta 6/B

Bratislava 4

ÚPSVAR v Bratislave Detašované pracovisko Bratislava IV
Karloveská 2

Bratislava 5

ÚPSVAR v Bratislave Detašované pracovisko Bratislava V
Kutlíkova 17

Ďalšie zdroje informácií: