15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Malacky

Úrad práce Malacky má tiež detašované pracovisko v Stupave.

Úrad práce Malacky

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách
Záhorácka 2942 / 60A
901 01 Malacky

E-mail:

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Bratislava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Malackách Detašované pracovisko Stupava
Hlavná 9
900 31 Stupava

Ďalšie zdroje informácií: