15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Čadca

Pod Úrad práce spadá aj pracovisko v Turzovke.

Úrad práce Čadca

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci
Matičné Námestie 1617
022 01 Čadca

E-mail: upsvr_ca@upsvar.sk

Web: www.upsvarcadca.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Čadci

Andreja Hlinku 8
022 01 Čadca

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Žilina

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Čadci Detašované pracovisko Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Ďalšie zdroje informácií: