15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Žilina

Pod Úrad práce Žilina spadajú aj pracoviská v Bytči, Kysuckom Novom Meste, Varíne a Rajci.

Úrad práce Žilina

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
Hurbanova 16
010 01 Žilina

E-mail: upsvr_za@upsvar.sk

Web: www.upsvarza.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina – detašované pracoviská:

Úrad práce Bytča - detašované pracovisko
Úrad práce Kysucké Nové Mesto - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Žiline Detašované pracovisko Rajec
Námestie SNP 2
015 01 Rajec

ÚPSVAR v Žiline Detašované pracovisko Varín
Nám sv. Floriána 1002
013 03 Varín

Ďalšie zdroje informácií: