15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Košice

Kontaktné údaje pre úrad práce Košice.

Úrad práce Košice

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Staničné námestie 9
042 11 Košice

E-mail: upsvr_ke@upsvar.sk

Web: www.upsvar-ke.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice – detašované pracoviská:

Úrad práce Košice - okolie - Moldava Nad Bodvou - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Košicich Detašované pracovisko Košice 1 a Košice 4
Žižkova 21
040 01 Košice

ÚPSVAR v Košicich Detašované pracovisko Košice 2
Popradská 74
040 11 Košice

ÚPSVAR v Košicich Detašované pracovisko Košice 3
Adlerova 29
040 22 Košice

Ďalšie zdroje informácií: