15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Rožňava

Úrad práce Rožňava má tiež vysunuté pracoviská v Doabšinej a Plešivci.

Úrad práce Rožňava

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave
Šafárikova 112
048 01 Rožňava

E-mail: upsvr_rv@upsvar.sk

Web: www.upsvar-rv.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR vo Rožňave

Ernesta Rótha 49
048 01 Rožňava

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Košice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava – Vysunuté pracoviská:

ÚPSVaR v Rožňave Vysunuté pracovisko Dobšiná
Zimná 126
049 25 Dobšiná

ÚPSVaR v Rožňave Vysunuté pracovisko Plešivec
Okružná 428
049 11 Plešivec

Ďalšie zdroje informácií: