15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Lučenec

Úrad práce má tiež detašované pracovisko Poltár a Fiľakovo.

Úrad práce Lučenec

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci
F. Lehára 18
984 01 Lučenec

E-mail: upsvr_lc@upsvar.sk

Web: www.upsvar-lc.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Lučenci

Petofiho 39
984 01 Lučenec

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučnenec – detašované a vysunuté pracoviská:

Úrad práce Poltár - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Lučenci vysunuté pracovisko Fiľakovo
Železničná 5
986 01 Fiľakovo

Ďalšie zdroje informácií: