15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Martin

Pod Úrad práce Martin spadajú aj pracovisko vo Vrútkach a Turčianskych Tepliciach.

Úrad práce Martin

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine
Novomeského 4
036 01 Martin

E-mail: upsvr_mt@upsvar.sk

Web:

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Martine

Mudroňova 22
036 01 Martin

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Žilina

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin – detašované pracoviská:

Úrad práce Turčianské Teplice - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Martine Detašované pracovisko Vrútky
Matušovičovský rad 6
038 61 Vrútky

Ďalšie zdroje informácií: