15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Nové Mesto nad Váhom

Úrad práce Nové Mesto nad Váhom má tiež detašované pracovisko Myjava a Stará Turá.

Úrad práce Nové Mesto nad Váhom

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom
Hviezdoslavova 40
915 01 Nové Mesto nad Váhom

E-mail: upsvr_nm@upsvar.sk

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom – detašované pracoviská:

Úrad práce Myjava - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Novom Meste nad Váhom Detašované pracovisko Stará Turá
Družstevná 2
916 01 Stará Turá

Ďalšie zdroje informácií: