15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Trenčín

Úrad práce Trenčín má tiež detašované pracovisko Ilava a Dubnica nad Váhom.

Úrad práce Trenčín

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne
gen. M. R. Štefánika 20
911 01 Trenčín

E-mail: upsvr_tn@upsvar.sk

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín – detašované pracoviská:

Úrad práce Ilava - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Trenčíne Detašované pracovisko Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380
018 41 Dubnica nad Váhom

Ďalšie zdroje informácií: