15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Prievidza

Úrad práce Prievidza má tiež detašované pracovisko v Handlovej, Novákoch.

Úrad práce Prievidza

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Šumperská 1
971 01 Prievidza

E-mail: upsvr_pd@upsvar.sk

Web: www.upsvar-pd.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Trenčín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Prievidzi Detašované pracovisko Handlová
Nám. Baníkov 24
972 51 Handlová

ÚPSVAR v Prievidzi Detašované pracovisko Nováky
Nám. SNP 174/23
972 71 Nováky

Ďalšie zdroje informácií: