15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Revúca

Pod Úrad práce Revúca spadá aj pracovisko v Tornali.

Úrad práce Revúca

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej
Gen. Viesta 1103/4
050 01 Revúca

E-mail: upsvr_ra@upsvar.sk

Web: www.uprevuca.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Revúcej Detašované pracovisko Tornaľa
Mierová 147
982 01 Tornaľa

Ďalšie zdroje informácií: