15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Rimavská Sobota

Úrad práce Rimavská Sobota má tiež pracoviská v Bátke, Gemerskom Jablonci, Hnúšti.

Úrad práce Rimavská Sobota

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote
Čerenčianska 18
979 01 Rimavská Sobota

E-mail: upsvr_rs@upsvar.sk

Web: www.upsvarrs.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Rimavskej Sobote

Gorkého 12
979 01 Rimavská Sobota

Nám. M.Tompu 2
979 01 Rimavská Sobota

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota – vysunuté pracoviská:

ÚPSVaR v Rimavskej Sobote vysunuté pracovisko Bátka
Hlavná 160
980 21 Bátka

ÚPSVaR v Rimavskej Sobote vysunuté pracovisko Gemerský Jablonec
Hlavná 21
980 35 Gemerský Jablonec

ÚPSVaR v Rimavskej Sobote vysunuté pracovisko Hnúšťa
Š.M.Daxnera 426
981 01 Hnúšťa

Ďalšie zdroje informácií: