15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Trebišov

Pod Úrad práce Trebišov spadajú aj pracoviská Kráľovský Chlmec, Sečovce, Streda nad Bodrogom, Čiera nad Tisou.

Úrad práce Trebišov

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove
M.R. Štefánika 23
075 01 Trebišov

E-mail: upsvr_tv@upsvar.sk

Web: www.upsvar-tv.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Trebišove

J. Záborského 8
075 01 Trebišov

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Košice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov – detašované a vysunuté pracoviská:

ÚPSVAR v Trebišove Detašované pracovisko v Kráľovský Chlmec
Hlavná 105
077 01 Kráľovský Chlmec

ÚPSVAR v Trebišove Vysunuté pracovisko Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 142
078 01 Sečovce

ÚPSVAR v Trebišove Vysunuté pracovisko Streda nad Bodrogom
Ružová 1
076 31 Streda nad Bodrogom

ÚPSVAR v Trebišove Vysunuté pracovisko Čiera nad Tisou
Nám. Pionierov 1
076 43 Čiera nad Tisou

Ďalšie zdroje informácií: