15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Veľký Krtíš

Úrad práce Veľký Krtíš má tiež detašované pracovisko vo Vinici.

Úrad práce Veľký Krtíš

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši
Madácha 2
990 01 Veľký Krtíš

E-mail: upsvr_vk@upsvar.sk

Web: www.upsvar-vk.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš – detašované pracoviská:

ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši detašované pracovisko Vinica
Cesta slobody 466
991 28 Vinica

Ďalšie zdroje informácií: