15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Zvolen

Pod Úrad práce Zvolen spadajú aj pracoviská v Krupine a Detve.

Úrad práce Zvolen

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene
M. R. Štefánika 22
960 09 Zvolen 1

E-mail: upsvr_za@upsvar.sk

Web: www.upsvar-zv.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR vo Zvolene

Námestie SNP 35/48
960 08 Zvolen 1

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Banská Bystrica

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza – detašované pracoviská:

Úrad práce Detva - detašované pracovisko
Úrad práce Krupina - detašované pracovisko

Ďalšie zdroje informácií: