15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Cez pracovné agentúry zamestnanie aj brigáda

Personálne, alebo pracovné agentúry, či tiež agentúry dočasného zamestnávania sú popri internete a osobných kontaktoch druhou najperspektívnejšou cestou k získaniu novej - lepšej práce. Ich počet sa v poslednom čase výrazne zvýšil. Tvrdšie konkurenčné prostredie na trhu práce by preto malo prispieť aj k skvalitneniu ich služieb.

Pracovné a personálne agentúry v slovenských mestách

Zoznam agentúr v konkrétnom meste sa nachádza v spodnej časti stránky mesta.  Na ňu sa dostanete cez tento katalóg.

» Kompletný zoznam personálnych agentúr na Slovensku

Čo vám môže ponúknuť spolupráca s personálnou agentúrou

Ponuka na zamestnanie - pracovná agentúraV prvom rade vám agentúra môže, samozrejme, ponúknuť sprostredkovanie práce. Okrem trvalého zamestnania dokáže sprostredkovať aj dočasné zamestnanie, či rôzne formy brigády.

Ak vám sprostredkuje trvalé zamestnanie, obvykle podpisujete pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého budete pracovať. Ak budete pridelený na pracovné miesto len dočasne (personálny lízing), budete zamestnancom agentúry.

Pracovať môžete na základe uzavretej:

 • pracovnej zmluvy,
 • dohody o pracovnej činnosti,
 • dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dohody o vykonaní práce.

Okrem sprostredkovania viaceré spoločnosti poskytujú aj poradenstvo, ktoré by vám malo pomôcť rýchlejšie sa uplatniť na trhu práce. Môže byť realizované formou asistencie, školení, alebo konzultácií.

Prečo hľadať prácu cez agentúru

Ak má vo vašom okolí pobočku pracovná agentúra so zameraním na odvetvie, v ktorom by ste chceli pracovať existuje hneď niekoľko dôvodov prečo s ňou spolupracovať.

Je to efektívne

Tento spôsob hľadania zamestnania možno zaradiť medzi pasívne. To znamená, že vy vyviniete len malé úsilie (registrácia) a o ostatné sa už postará niekto iný.

Ak si však skutočne chcete nájsť prácu, nemali by ste sa spoliehať len na to, že vám ju nájdu iní, ale mali by ste ju aktívne hľadať aj sami. Kontaktovať známych, rozposielať životopisy atď.

Môže to byť jediná možnosť, ako určitú prácu získať

Cez pracovnú agentúru môžete získať prácu, ku ktorej sa nedá dostať iným spôsobom. Niektoré podniky totiž využívajú agentúry ako výhradný kanál, cez ktorý prijímajú nových zamestnancov.

Dalo by sa povedať, že pracovné agentúry svojimi službami zastupujú personálne oddelenie firmy. Avšak aj firmy, ktoré majú svoje personálne oddelenie využívajú skúsenosti a služby agentúr. Napríklad, ak potrebujú pracovníkov len na určitý čas a nechce ich ako vlastných zamestnancov. Takisto si môže podnik zamestnancov otestovať a potom s tými, s ktorými je spokojný uzavrieť pracovnú zmluvu “na priamo”.

Môžete získať pracovné skúsenosti

Ak v dohľadnej dobe nie je šanca, že si nájdete lepšie zamestnanie, môžete zobrať dočasne aj to, ktoré nie je úplne ideálne. Okrem toho, že získate zdroj príjmu, získate aj nové skúsenosti a možno aj zručnosti.

Pomôže vám s vašou kariérou

Personálna spoločnosť vám môže pomôcť:

 • odhaliť vaše silné stránky,
 • nasmerovať vašu kariéru správnym smerom,
 • odporučiť profesie zodpovedajúce vášmu profilu.

Takisto vám pracovníci agentúry môžu poskytnúť spätnú väzbu a tým zlepšiť vašu prezentáciu. Ak vedia ako bude vyzerať pohovor v danej firme, môžu vám poradiť a upozorniť na dôležité detaily. Dokonca vás môžu u perspektívneho zamestnávateľa odprezentovať lepšie, ako by ste to urobili vy sami.

Niektoré spoločnosti ponúkajú kandidátom aj právne poradenstvo súvisiace s pracovným pomerom.

Aj keď pri pracovných pohovoroch, ktorých sa zúčastníte nebudete hneď úspešní, môžete z nich načerpať užitočné informácie a skúsenosti a pri ďalších už vystupovať s väčšou istotou a sebavedomím.

Je to zadarmo

Registrácia je bezplatná a ak si hľadáte zamestnanie na Slovensku získate ho obvykle takisto zadarmo. Iné je to pri sprostredkovaní pracovného pomeru v zahraničí, tam sa už za službu väčšinou platí.

Možno o tom neviete a s agentúrou už spolupracujete

Ak ste doteraz ignorovali registráciu v personálnej agentúre, je možné, že aj napriek tomu ste s niektorou z nich, aj keď nevedomky spolupracovali. Dokonca možno hneď s niekoľkými. Stať sa tak mohlo napríklad vďaka tomu, že ste na niektorom z pracovných portálov vložili svoj životopis do databázy a sprístupnili ho zamestnávateľom. Jeho prečítaním vás mohli pracovníci agentúry hodnotiť ako potenciálneho kandidáta pri obsadzovaní voľného miesta, takmer tak, ako by ste boli u nich zaregistrovaní.

Z toho by sa dalo by sa vyvodiť, že sa teda ani registrovať nemusíte, avšak okrem dôvodov uvedených vyššie je tu ešte jeden a to asi najpádnejší argument pre registráciu. Je ním to, že na niektoré voľné miesta pracovná agentúra nehľadá kandidátov z iných zdrojov, ale posudzuje a priamo obsadzuje len uchádzačov zaregistrovaných do ich vlastnej databázy.

Nie len vy potrebujete agentúry, ale aj ony potrebujú vás

Personálne agentúry pôsobia ako sprostredkovateľ. Na jednej strane ich osloví klient - firma, ktorá hľadá zamestnancov, na druhej strane k nim prichádzajú ľudia ktorí prácu hľadajú. Úlohou agentúry je nájsť pre voľné pracovné miesta čo najvhodnejších pracovníkov, za čo dostane od klienta zaplatené. Aby to ale mohla urobiť, potrebuje kandidátov s potrebnými kvalitami, teda aj vás. A čím viac odvetví sa snaží pokryť, tým potrebuje viac uchádzačov s rôznou kvalifikáciou a schopnosťami.

Ako si vybrať pracovnú agentúru

Prezrieť si môžete pracovné ponuky viacerých sprostredkovateľov zamestnania, ale zaregistrovať sa oplatí len u jedného, prípadne niekoľkých z nich. Pretože každý sprostredkovateľ  je viac či menej špecializovaný (na brigády, prácu v zahraničí, robotnícke profesie, manažérske pozície, výrobné podniky, atď.) mali by ste si vybrať, s kým budete spolupracovať. Počet agentúr u ktorých sa zaregistrujete je dobré držať v rozumnom rozmedzí aj preto, aby ste zbytočne nechodili na niekoľko pohovorov na rovnaké voľné miesto, ak zamestnávateľ na jeho obsadenie osloví viacero agentúr.

Naše rozhodnutie môže závisieť napríklad od toho, či:

 • sprostredkováva prácu v takom odvetví a pre také profesie, o ktoré mám záujem,
 • sprostredkováva takú formu práce o akú mám záujem (trvalý pracovný pomer / dočasná práca / brigáda),
 • spolupracuje s firmami v regióne v ktorom chcem pracovať.

Rozhodnúť môže aj to, koľko voľných miest má v ponuke, či spolupracuje s dostatočným počtom firiem, resp. s veľkými firmami. Niekedy sa však aj v malom počte ponúk môže nájsť tá pravá pre vás.

Dôležitá je tiež kvalita, resp. profesionalita pracovnej agentúry. Tú si je dopredu ale dosť ťažké overiť. Ako pracuje zistíte až pri vzájomnej spolupráci. V každom prípade by mala byť zaregistrovaná na UPSVAR. O spôsobe práce napovie už aj prvotná komunikácia (ochota, rýchlosť), či webová stránka. Užitočná môže byť aj osobná návšteva pobočky.

Práca v zahraničí cez agentúru práce

Ak si hľadáte prácu v zahraničí a chcete na to využiť služby pracovnej agentúry, mali by ste byť opatrnejší. Viac ako vhodné pracovné ponuky je dôležitá serióznosť. Ideálne sú osobné odporúčania na základe vlastnej, pozitívnej skúsenosti od niekoho známeho, ale obvykle si musíme vystačiť s menej dôveryhodným hodnotením v internetových fórach a v diskusiách.
Pozitívne indície sú, ak sprostredkovateľ:

 • má povolenie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • má na Slovensku “kamennú” kanceláriu,
 • nevyžaduje žiadne poplatky vopred, ale až po začatí práce.

Dôležité je poriadne si prečítať predloženú pracovnú zmluvu a podpísať ju len vtedy, ak so všetkými je podmienkami (aj tými napísanými najmenším písmom) skutočne súhlasíte.

Ani to, že toto všetko bude splnené však nemusí byť zárukou úspešného získania zamestnania alebo brigády v zahraničí a takisto spokojnosti so získaným zamestnaním, alebo brigádou.

Najväčší sprostredkovatelia zamestnania na Slovensku

Podľa počtu pobočiek, teda fyzicky najbližšie k uchádzačom sú personálne spoločnosti (v zátvorke je uvedený počet pobočiek):

 • INDEX NOSLUŠ s.r.o. (17)
 • Proact People Slovensko s.r.o. (11)
 • www.brigadnici.sk, spol.s r.o. (11)
 • Edymax (10)
 • Trenkwalder, a.s. (8)
 • XAWAX personální servis s.r.o. (8)
 • STAFF agency, s.r.o. (6)
 • Študentský servis, spol. s r.o. (6)
 • SKH-Nitra s.r.o. (5)
 • Start People s.r.o. (5)
 • ADECCO s.r.o. (4)

Zaujímavejším údajom, ako počet pobočiek je počet ponúkaných voľných pracovných miest. Zo všetkých personálnych spoločností na Slovensku má najviac pracovných ponúk vo svojej databáze agentúra Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., a to len so štyrmi pobočkami.

Omnoho nižším, ale oproti iným agentúram stále vysokým počtom voľných miest, sa môžu pochváliť slovenský zástupcovia zahraničných firiem ako:
ADECCO s.r.o., či
MANPOWER SLOVENSKO s.r.o.

Zo slovenských, resp. česko-slovenských majú najviac ponúk:
AuJob s.r.o.,
CPL JOBS s.r.o.,
INDEX NOSLUŠ s.r.o.,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

a niekoľko ďalších.

V tomto prípade však čo platí dnes, nemusí platiť zajtra, pretože množstvo ponúk je veľmi premenlivý údaj a nie vždy ho môže agentúra ovplyvniť. Veľmi rýchlo sa preto medzi najlepších môže dostať nová spoločnosť a zabehnutá môže svoje miesto stratiť.

Ako prebieha spolupráca s agentúrou?

Priebeh spolupráce záleží jednak od zamerania agentúry, ale aj od toho, či reagujete na konkrétnu pracovnú ponuku, alebo sa chcete len zaregistrovať. Urobiť tak obvykle môžete na pobočke, alebo online cez internetový formulár.

Ak nereagujete na inzerovanú pracovnú ponuku, ale sa chcete len zaregistrovať, pracovníci spoločnosti zhodnotia vašu žiadosť (životopis, motivačný list) a porovnajú váš profil s aktuálnou ponukou v ich databáze.

Ak spoločnosť pre vás aktuálne nemá žiadne vhodné voľné miesto, zaradia vaše údaje do internej databázy a pri novej pracovnej ponuke, ktorá by mohla byť pre vás vhodná vás budú kontaktovať. Pre spracovanie vašich osobných údajov a ich zaradenie do databázy je, samozrejme, potrebný váš súhlas.

V prípade, že pre vás našli vhodné miesto, alebo priamo reagujete na konkrétny inzerát a vyhovujete profilu danej pozície, budete telefonicky, alebo mailom pozvaní na osobné stretnutie.

Ak sa uchádzate o kvalifikovanú prácu prebehne pripravte sa na pracovný pohovor. Pohovor trvá polhodinu až hodinu a pol, podľa toho o akú pozíciu sa uchádzate. Spravidla je na ňom postupne preberie vaše vzdelanie, pracovné skúsenosti a ďalšie schopnosti a znalosti. Jeho súčasťou býva aj overenie vašej úrovne ovládania cudzieho jazyka (ústne, alebo aj písomne) a zručností, či osobnostné alebo inteligenčné testy. Aj vy budete mať možnosť predstaviť vaše očakávania a požiadavky. Ak budete vyhovovať podmienkam a zamestnávateľ o vás prejaví záujem, dohodnete sa na ďalšom pohovore už priamo uňho. K tomu vám budú poskytnuté informácie a odporúčania.

Ak nie je potrebný ďalší pohovor, alebo rozhodovanie a vám ponúkané pracovné miesto vyhovuje, môže byť s vami po dohode podmienok priamo podpísaná pracovná zmluva.

Seriózna spoločnosť s vami bude komunikovať tak, že budete vždy vedieť, v akom štádiu na ceste k získaniu zamestnania sa nachádzate.

Potrebné doklady

Medzi doklady ktoré by ste si mali priniesť na osobné stretnutie patrí:

 • občiansky preukaz,
 • potvrdenie o návšteve školy (študenti),
 • profesijný životopis,
 • ďalšie dokumenty a potvrdenia ktoré agentúra požaduje (kópie vysvedčení, diplomov, certifikátov o absolvovaných kurzoch, atď.).

Ak ste sa rozhodli, že využijete služby niektorej z pracovných agentúr, môžete pokračovať na ich zoznam, ktorý sme vytvorili.

Ďalšie zdroje informácií: