15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Študenti môžu na brigádovanie využívať dohodu o brigádnickej práci študentov. Tá, aj napriek zavedeniu nových odvodov do sociálnej poisťovne je pre zamestnávateľov z troch dostupných možností (ďalšími sú dohody
o pracovnej činnosti a vykonaní práce) stále najvýhodnejšou. No dokonca aj brigádujúcich študentov zmeny v odvodoch rozdelili na dve, pre zamestnávateľa rozdielne skupiny. Za brigádnika z jednej skupiny treba platiť odvody do poisťovne nižšie a za brigádnika z druhej skupiny vyššie. V tomto článku nájdete všeobecné podmienky uzatvorenia dohody, ako aj informácie o odvodoch a odkazy na tlačivo zmluvy, ktoré si môžete vytlačiť a vzorovú zmluvu, podľa ktorej ho môžete vyplniť.

Základné podmienky

Základnou a najdôležitejšou podmienkou je, že dohoda môže byť uzatvorená len so žiakom alebo študentom.

Po novom ju môže zamestnávateľ uzatvoriť len:

  • so žiakom strednej školy, alebo
  • denným študentom vysokoškolskej školy do dosiahnutia veku 26 rokov.

Štatút žiaka, alebo študenta je potrebné doložiť potvrdením o návšteve školy.

Dohoda musí mať písomnú formu a okrem rozsahu pracovného času a doby na ktorú sa uzatvára musí obsahovať aj vymedzenie pracovných úloh a výšku odmeny za ich vykonávanie.

Čo sa týka pracovného času, platí podmienka, že študenti nemôžu v priemere odpracovať viac ako polovicu určeného týždenného pracovného času.

Odvody pre študentské brigády

Zamestnávateľom nové odvody zvyšujú náklady na zamestnancov. Kvôli zmenám sa od 1.1.2013 rozdelili brigádujúci študenti sa dve skupiny.

Prvú tvoria žiaci stredných škôl do dovŕšenia veku 18 rokov a s príjmom do 66 € za mesiac, za ktorých zamestnávateľ platí sociálne odvody len na garančné a úrazové poistenie.

Druhú skupinu tvoria ostatní študenti, na ktorých (zamestnávateľ/zamestnanec) sa už vzťahuje povinnosť platiť do sociálnej poisťovne okrem garančného a úrazového poistenia aj starobné a invalidné poistenie a tiež rezervný fond.

Na druhej strane zákon ponúka aj rôzne možnosti ako odvody znížiť, alebo ich vôbec nemusieť platiť. Tie však pre bežného občana, ktorý sa nevyzná v zákonoch ostávajú častokrát skryté. Informácie o tom ako postupovať, ako aj praktické príklady a rady k tejto téme nájdete v rozsiahlom článku Jozefa Mihála.

Tlačivo dohody o brigádnickej práci študentov a vzor

  • Tlačivo dohody vo formáte PDF s možnosťou editovania je možné stiahnuť z webu www.pp.sk.
  • Vzor na vyplnenie tlačiva sa nachádza napríklad na tejto stránke.

Ak vás zaujímajú aj informácie o iných formách práce mimo pracovného pomeru, navštívte stránku venovanú dohode o vykonaní práce, alebo dohode o pracovnej činnosti.

Ďalšie zdroje informácií: