15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti (ďalej DoPČ) predstavuje popri dohode o vykonaní práce ďalšiu možnosť brigády pre ľudí, ktorí nie sú študentmi, definovanú Zákonníkom práce. Oproti druhej spomenutej je o niečo menej populárna, ale stále dosť často využívaná. V článku nájdete všeobecné podmienky jej použitia a ukončenia, ako aj odkazy na formulár, ktorý si môžete vytlačiť a vzor, podľa ktorého ho môžete vyplniť.

Dohoda o pracovnej činnosti - podmienky

Výhodou DoPČ je, že umožňuje pravidelnú prácu. Kľúčovou podmienkou je, že pracovník môže za jeden týždeň odpracovať maximálne 10 hodín.

Ako všetky dohody, aj táto sa riadi vymedzenými časťami Zákonníka práce.

Od 1. januára 2013 platia pre odvody za prácu na všetky typy dohôd nové podmienky. Pre DoPČ, čo sa týka odvodov platia rovnaké podmienky ako pri dohode o vykonaní práce, nájdete ich preto v článku venovanom tomuto pracovnému vzťahu.

Skončenie dohody

Skončenie dohody o pracovnej činnosti z nej môže priamo vyplývať, pretože môže byť uzatvorená okrem neurčitej doby aj na dobu určitú. Ak to tak nie je, je možné ju ukončiť dohodou účastníkov ku konkrétnemu dátumu.

Pri jednostrannej výpovedi bez uvedenia dôvodu platí pätnásťdňová výpovedná lehota. Tá začína plynúť od jej doručenia.

Tlačivo dohody o vykonaní práce a vzor

Dohoda musí byť uzatvorená písomne. Musí obsahovať: vymedzenie dohodnutej práce, výšku odmeny za túto prácu, rozsah pracovného času a dobu na ktorú je uzatvorená.

Zaujímajú vás aj ďalšie formy práce mimo pracovného pomeru? Tu nájdete informácie o dohode o vykonaní práce, a na tejto stránke o dohode o brigádnickej práci študentov.

Ďalšie zdroje informácií: