15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Životopis posielaný e-mailom

Čím ďalej tým častejšie sa menej životopisov tlačí a viac ich opúšťa počítač ako príloha e-mailu, alebo sú údaje vkladané priamo do formulárov na webových stránkach. Ak potrebujete posielať svoj životopis elektronickou poštou, ten článok vám ponúkne niekoľko užitočných rád.

Pri posielaní životopisu e-mailom máte v podstate dve možnosti. Životopis môžete:

  • napísať priamo do tela správy, alebo
  • poslať ho ako prílohu.

Ako vhodnejšia sa javí druhá možnosť predovšetkým preto, lebo máte plnú kontrolu nad formátovaním a teda nad vzhľadom životopisu.
Nevýhodou životopisu napísaného v tele e-mailu je tiež to, že znaky s diakritikou sa nemusia vždy zobraziť správne. Písanie bez diakritiky by však v tomto prípade nebolo riešením.

E-mailová adresa

Neposielajte e-mail so svojim životopisom z firemnej schránky firmy v ktorej ešte stále pracujete, je to veľmi neprofesionálne. Nie je vhodné posielať mail ani z cudzej mailovej adresy (zvlášť ak obsahuje cudzie meno). Najlepšie je použiť na odoslanie e-mailovú schránku, ktorej adresu uvádzate v životopise.

Aj z takýchto drobných detailov si môže personalista urobiť závery o lojalite k zamestnávateľovi, alebo o vašich schopnostiach práce s internetom.

Ak nemáte súkromnú e-mailovú schránku, môžete si ju vytvoriť na jednom z mnohých freemailových serveroch, napr: Gmail, Centrum, alebo Zoznam.

Vaša e-mailová adresa by v žiadnom prípade nemala obsahovať vašu prezývku, zdrobneniny (napr. bobacik4455@email.sk), ale ideálne vaše meno a priezvisko (oddelené bodkou), prípadne iniciálky (napr. jan.mrkva@mailserver.sk).

Ak máte e-mailovú schránku, ale s nevhodnou adresou, vytvorte si novú špeciálne pre posielanie životopisov a iných oficiálnych e-mailov.

CV v prílohe

Dôležitý je predovšetkým formát súboru a jeho názov.

Názov súboru by mal byť krátky a malo by byť jasné, že obsahuje životopis. Najlepšie ak je bez diakritiky a bez medzier (namiesto medzier môžete použiť pomlčky). Napr. “cv-jan-mrkva”.

Formát súboru by mal byť univerzálny, aby sa dal otvoriť na každom počítači. Najčastejšie sa používajú formáty .rtf, .doc, alebo .pdf. Posledný spomenutý má oproti ostatným výhodu v tom, že zachováva formátovanie, vďaka čomu máte istotu, že váš životopis sa zobrazí personalistovi presne tak isto ako vám.

Ak posielate aj fotografiu, uložte ju do formátu .jpg s optimálnym pomerom kvalita/veľkosť (snažte sa dostať pod 100 kB).

Veľkosť celého e-mailu by mala byť čo najmenšia, samozrejme nie na úkor kvality. Vhodné je neprekročiť 2MB. Pri posielaní len CV a motivačného listu by nemal byť problém to dodržať, horšie to môže byť, ak budete posielať kópie certifikátov, diplomov a pod.

Posielanie životopisu e-mailom je zadarmo, preto sa nemusíte obmedzovať, koľkým agentúram, alebo potenciálnym zamestnávateľom ho pošlete. Najlepšie je posielať každému adresátovi e-mail zvlášť. Ak však posielate životopis viacerým adresátom naraz, nepíšte adresy do políčka “Komu”, alebo “Kópia (CC)”, ale použite políčko “Skrytá kópia (BCC)“. Zabránite tým, aby sa adresátovi zobrazili všetky e-mailové adresy na ktoré ste svoj životopis posielali.

Subject, alebo Predmet

Nezabudnite na políčko “Predmet” správy. Nikdy ho nenechávajte prázdne, ideálne je ak doň uvediete názov pozície o ktorú sa uchádzate (aby si ho personalista vedel zaradiť) a najlepšie bez diakritiky.

Celý e-mail aj s prílohou pošlite najprv sami sebe a ešte raz všetko prekontrolujte. Môžete si ho aj vytlačiť, aby sa vám lepšie čítal, prípadne ho môžete dať skontrolovať aj niekomu inému.

Všetko čo bolo uvedené o životopise platí aj pre sprievodný list, ktorý je možné napísať aj priamo do tela e-mailu.

Ďalšie zdroje informácií: