15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Galanta

Úrad práce Galanta má tiež detašované pracovisko v Seredi a Sládkovičove.

Úrad práce Galanta

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante
Staničná 5
924 01 Galanta

E-mail: upsvr_ga@upsvar.sk

Web: www.upsvargalanta.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Trnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Galante Detašované pracovisko Sereď
Vonkajší rad 795/4
926 01 Sereď

ÚPSVAR v Galante Detašované pracovisko Sládkovičovo
Fučíkova 96
925 21 Sládkovičovo

Ďalšie zdroje informácií: