15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Trnava

Kontaktné údaje pre úrad práce Trnava.

Úrad práce Trnava

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave
J. Bottu 4
917 01 Trnava

E-mail: upsvr_tt@upsvar.sk

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Ďalšie zdroje informácií: