15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Piešťany

Úrad práce Piešťany má tiež detašované pracovisko Hlohovec

Úrad práce Piešťany

Adresa:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch
Krajinská cesta 5053/13
921 01 Piešťany

E-mail: upsvr_pn@upsvar.sk

Web: www.upsvarpn.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Trnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany – detašované pracoviská:

Úrad práce Hlohovec - detašované pracovisko

Ďalšie zdroje informácií: