15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Humenné

Úrad práce Humenné má tiež detašované pracovisko v Snine.

Úrad práce Humenné

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom
Kukoreliho 1
066 07 Humenné

E-mail: upsvr_he@upsvar.sk

Web: www.upsvrhe.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Prešov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné – detašované pracoviská:

Úrad práce Snina - detašované pracovisko

Ďalšie zdroje informácií: