15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Kežmarok

Pod Úrad práce Kežmarok spadajú aj pracoviská Spišská Belá, Spišská Stará Ves.

Úrad práce Kežmarok

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku
Dr. Alexandra 61
060 01 Kežmarok

E-mail: upsvr_kk@upsvar.sk

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Prešov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarku – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Kežmarku Detašované pracovisko Spišská Belá
Petzvalová 37
05801 Spišská Belá

ÚPSVAR v Kežmarku Detašované pracovisko Spišská Stará Ves
SNP 139
06101 Spišská Stará Ves

Ďalšie zdroje informácií: