15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Prešov

Pod Úrad práce Prešov spadajú aj pracoviská Sabinov, Lipany.

Úrad práce Prešov

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove
Slovenská 87
080 28 Prešov

E-mail: upsvr_po@upsvar.sk

Web: www.upsvarpo.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov – detašované pracoviská:

Úrad práce Sabinov - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Prešove Detašované pracovisko Lipany
Sabinovská 2
08271 Lipany

Ďalšie zdroje informácií: