15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Senica

Pod Úrad práce Senica spadajú aj pracoviská Skalica, Holíč a Šaštín-Stráže.

Úrad práce Senica

Adresa:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Senici
Vajanského 17
905 01 Senica

E-mail: upsvr_se@upsvar.sk

Web: www.upsvarsenica.sk

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Trnava

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica – detašované pracoviská:

Úrad práce Skalica - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Senici Detašované pracovisko Holíč
Hviezdoslavova 17
908 51 Holíč

ÚPSVAR v Senici Detašované pracovisko Šaštín-Stráže
Štúrova 1328/A
908 41 Šaštín-Stráže

Ďalšie zdroje informácií: