15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Stará Ľubovňa

Úrad práce Stará Ľubovňa má tiež detašované pracovisko Podolínec.

Úrad práce Stará Ľubovňa

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni
Farbiarska 57
064 01 Stará Ľubovňa

E-mail: upsvr_sl@upsvar.sk

Web: www.upsvarsl.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Starej Ľubovni

17. novembra 12
064 01 Stará Ľubovňa

Farbiarska 57
064 01 Stará Ľubovňa

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Prešov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Starej Ľubovni Detašované pracovisko Podolínec
Mariánske Nám. 4
065 03 Podolínec

Ďalšie zdroje informácií: