15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Stropkov

Úrad práce Stropkov má tiež detašované pracovisko Medzilaborce.

Úrad práce Stropkov

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove
Hlavná 26
09101 Stropkov

E-mail: upsvr_sp@upsvar.sk

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Prešov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov – detašované pracoviská:

Úrad práce Medzilaborce - detašované pracovisko

Ďalšie zdroje informácií: