15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Svidník

Úrad práce Svidník je detašovaným pracoviskom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

Úrad práce Svidník

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove Detašované pracovisko Svidník
Centrálna 812/11
089 01 Svidník

E-mail: upsvr_sk@upsvar.sk

Web:

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce Bardejov
» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Prešov

Ďalšie detašované pracoviská úradu práce v okrese Svidník

ÚPSVAR v Bardejove Detašované pracovisko Giraltovce
Hviezdoslavova 8
087 01 Giraltovce

Ďalšie zdroje informácií: