15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Vranov nad Topľou

Pod Úrad práce Vranov nad Topľou spadajú aj pracoviská Hanušovce nad Topľou.

Úrad práce Vranov nad Topľou

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou
Nám. Slobody 5
09322 Vranov nad Topľou

E-mail: upsvr_vt@upsvar.sk

Web: www.upsvarvranov.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR vo Vranove nad Topľou

Dr. Cyrila Daxnera 85/9
093 22 Vranov nad Topľou

Hronského 1191
093 01 Vranov nad Topľou

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Prešov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou – detašované pracoviská:

ÚPSVAR vo Vranove nad Topľou Detašované pracovisko Hanušovce nad Topľou
Zámocká 153/8
09431 Hanušovce nad Topľou

Ďalšie zdroje informácií: