15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Mystery shopping práca, brigáda

Mystery shopping je moderný spôsob, ktorým firmy zisťujú kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom vlastnými zamestnancami. Na rozdiel od iných spôsobov je tu výhodou to, že pracovníci nevedia, že sú hodnotení a vnímajú shoppera ako bežného zákazníka, čo umožňuje vytvoriť objektívne hodnotenie.

Práca ako mystery shopper

Táto forma marketingového prieskumu sa využíva predovšetkým na miestach, kde je zákazníkovi predávaný tovar alebo služby, ale testované môžu byť aj iné oddelenia, napríklad reklamačné oddelenie, zákaznícka linka a pod.

Cieľom je hľadať cesty k zvyšovaniu kvality poskytovaného zákazníckeho servisu, čo sa potom premieta do pozitívneho vnímania firmy verejnosťou a v neposlednom rade do zvyšovania zisku.

Mystery shopping a ponuka práce

Vzhľadom na charakter práce sa jedná skôr o formu brigády.

Mystery shopperov zamestnávajú predovšetkým reklamné a marketingové agentúry, z ktorých najaktívnejšie majú v databáze stovky spolupracovníkov. Voľné pracovné miestna môžu ponúkať aj personálne agentúry. Na pracovných portáloch sa s ponukami na takúto brigádu väčšinou nestretnete.

Možnosti registrácie nájdete najčastejšie v kariérnych sekciách spoločností, napríklad:

www.marketvision.sk
www.ipsos.sk
www.toptest.sk

Požiadavky na spolupracovníka

Obvyklými požiadavkami na uchádzača o prácu sú:

 • stredoškolské vzdelanie,
 • vek nad 20 rokov (niekedy aj vyšší),
 • flexibilita,
 • ochota cestovať (prípadne aj vlastné auto),
 • dobrá pamäť a pozorovacie schopnosti,
 • prístup na internet.

Pretože aj práca fiktívneho zákazníka sa musí vykonávaná na vysokej úrovni, očakávajte zaškolenie.

Ako sa robí Mystery shopping

Práca mystery shoppera sa obvykle vykonáva v rámci prideleného regiónu a to:

 • fyzickou návštevou predajne, alebo iného zariadenia,
 • telefonicky, alebo
 • cez internet (e-shop, e-mail, Facebook a ďalšie komunikačné kanály).

Aby bolo možné výsledky prieskumov porovnať, či už v rámci niekoľkých návštev jednej pobočky, alebo pre porovnanie viacerých pobočiek vypracovaný je scenár návštevy.

Hodnotí sa predovšetkým:

 • správanie sa a prístup k zákazníkovi,
 • informovanosť o ponúkaných službách alebo tovare,
 • schopnosť riešiť problémové situácie,
 • predajné schopnosti a zručnosti,
 • komunikačné schopnosti a zručnosti,
 • dodržiavanie firemných predpisov a štandardov,
 • stav predajne a vystavenie tovaru.

Súčasťou návštevy môže byť aj vytvorenie audio alebo video nahrávky.

Shopper spracováva svoje hodnotenie formou dotazníka. Výsledky sa spracujú do hodnotiacej správy, ktorá vo väčšine prípadov obsahuje aj návrhy na zlepšenie.

Efektivita sa môže ďalej zvyšovať opakovanými návštevami predajného miesta.

Ak vás zaujímajú ďalšie možnosti vedľajšieho zárobku, desiatky tipov na brigádu nájdete v samostatnom článku.

Ďalšie zdroje informácií: