15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Práca upratovačka

Upratovanie ponúka široké možnosti uplatnenia predovšetkým pre ženy, či už ako možnosť vedľajšieho zárobku, alebo trvalého zamestnania. Túto prácu môžete vykonávať na plný úväzok, čiastočný úväzok, ako brigádu, na dohodu, ale aj na živnosť.

Práca upratovačky - peniaze na lopatke

Aký plat môžete očakávať

Keďže sa nejedná o kvalifikovanú, ani psychicky, či fyzicky náročnú prácu, ohodnotenie nie je príliš vysoké, ale v porovnaní s inými profesiami adekvátne. Pri brigádach je mzda 2 - 3 eurá na hodinu, pri plnom úväzku 300 - 500 eur za mesiac (pri čiastočnom úväzku primerane nižšia). Výška platu závisí od regiónu, firmy a konkrétnej náplne práce.

Kde a ako hľadať prácu ako upratovačka

Pracovať ako upratovačka je možné vo firmách, kde sa jedná predovšetkým o upratovanie kancelárskych, obchodných, alebo výrobných priestorov, v rôznych zariadeniach (školách, zdravotných zariadeniach a pod.), organizáciách a úradoch. Okrem toho je možné upratovať aj domácnosti.

Pracovné ponuky pre upratovačky je možné nájsť viacerými spôsobmi.

 • Použiť možno napríklad:
 • osobné kontakty (známych),
 • pracovné agentúry (zamerané na brigády, ale aj TPP),
 • pracovné a inzertné internetové portály,
 • úrad práce,
 • špecializované portály (napr. http://www.domelia.sk),

alebo sa pýtať aj priamo v podnikoch, alebo organizáciách.

Zamestnať sa dlhodobo ako upratovačka je v súčasnosti možné aj prostredníctvom špecializovaných agentúr, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou (facility management). Mnoho firiem využíva ich služby na zabezpečenie upratovania svojich priestorov. Agentúry voľné pracovné miesta zvyčajne inzerujú na vlastných firemných webových stránkach, alebo na pracovných portáloch.

Aktuálna ponuka práce pre upratovačky

Aktuálne ponuky práce pre upratovačky nájdete napríklad na dvoch najväčších slovenských pracovných portáloch:

Ďalšie pracovné portály a inzertné portály, na ktorých môžete nájsť pracovné ponuky nájdete na tejto stránke.

Pracovná náplň upratovačky

Čo sa týka pracovných povinností, najčastejšie ide len o samotné upratanie a čistenie, ktoré väčšinou zahŕňa:

 • vynášanie smetí,
 • vytretie podlahy (ručne, alebo podlahovým automatom)
  tepovanie,
 • umývanie a čistenie sociálnych zariadení,
 • v kanceláriách upratanie kuchynky,
 • vo výrobných podnikoch čistenie výrobných hál a strojných zariadení.

V niektorých firmách alebo podnikoch sa upratovanie a iné činnosti zlučujú. Upratujú tak samotní zamestnanci, alebo vykonáva upratovačka aj ďalšiu prácu. Vo výrobných podnikoch, alebo vo veľkých obchodných domoch (Kaufland a pod.) sú to napríklad rôzne pomocné práce.

Vo firmách zameraných na facility management to môžu byť rôzne domáce práce u klientov, napr. žehlenie, alebo úprava a starostlivosť o vonkajšie zelené plochy.

Pracovný čas je rôzny a spravidla sa odvíja od pracovného času zamestnancov v upratovanom objekte. Obvykle sa upratuje vtedy, keď v objekte nie sú pracovníci ani klienti, teda skoro ráno, alebo poobede, niekde ale aj počas dňa, či dokonca v noci. Nie je to však pravidlom. Podľa potreby sa pracuje cez týždeň, alebo aj cez víkendy.

Podmienky na získanie práce

Nároky na uchádzačky, čo sa týka vzdelania nie sú vysoké a často stačí základné, či stredoškolské bez maturity.

Hlavnými podmienkami sú predovšetkým bezúhonnosť (čistý register trestov), spoľahlivosť a poriadkumilovnosť, u agentúr aj flexibilita. Niekedy býva vyžadovaná prax.

Ďalšie podmienky môžu súvisieť prácou vykonávanou popri upratovaní. Môže to byť napríklad vodičský preukaz, či špeciálne schopnosti.

Ako zvýšiť svoje šance na úspech

Predovšetkým v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou sa aj na pozíciu upratovačky hlási mnoho uchádzačiek a výnimkou u nich nie je ani vysokoškolské vzdelanie. V takých prípadoch je dobré vedieť prezentovať potrebné vlastnosti ako spoľahlivosť a pracovitosť a výhodou sú aj predchádzajúce skúsenosti. Tie je užitočné získať vopred, aj keď možno menej platenou prácou, alebo brigádou.

Ďalšie možnosti uplatnenia

Okrem Slovenska sa je možné uplatniť aj v zahraničí, takisto formou brigády, alebo trvalého zamestnania. V takom prípade je potrebné ovládať aspoň čiastočne cudzí jazyk, aj keď si práca nevyžaduje v podstate nijakú kvalifikáciu.

Veľmi podobnú náplň práce, má aj chyžná, preto sa oplatí sledovať aj voľné miesta pre túto profesiu. Práca chyžnej však nie je taká flexibilná a vykonáva sa zvyčajne ako TPP. Nie je preto vhodná ako brigáda.

Ďalšie zdroje informácií: