15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

3. Príjmy a výdavky v zahraničí a na Slovensku

Oplatí sa práca v zahraničí? - Úvod,
1.faktor - Silnejúca koruna,
2. faktor - Kurz eura voči doláru, libre a ostatným menám,
3. faktor - Príjmy a výdavky v zahraničí a na Slovensku,
4. faktor - Hrubý príjem, dane a odvody,
5.faktor - Nezamestnanosť na Slovensku,
6.faktor - Dĺžka pobytu v zahraničí.
Nie len vysoký príjem rozhoduje o tom, či sa práca v zahraničí oplatí. Rovnako dôležité sú aj výdavky. Nestačí sa preto pozerať len na to, o koľko zarobím v zahraničí viac, ale je potrebné poznať rozdiel príjmov a výdavkov.

Dôležité je čo mi ostane

Len málo Slovákov pracujúcich v zahraničí plánuje v krajine v ktorej pracuje ostať natrvalo žiť. Väčšina odchádza pracovať do zahraničia s tým, že si zarobia určitú sumu peňazí, ktoré potom použijú na Slovensku.

Zoberme si príklad:
V zahraničí zarobím o 1000 eur viac ako na Slovensku. Keď však odrátam všetky výdavky ostane mi len o málo vyššia suma, aká mi ostala, keď som pracoval doma na Slovensku. Oplatí sa mi pracovať v zahraničí.
Áno, ak som sa prišiel učiť jazyk a získavať skúsenosti. Nie ak som si prišiel zarobiť.
Kedy začne byť pre mňa práca v zahraničí zaujímavá?
Ak dokážem za rovnaký čas (povedzme rok) ušetriť niekoľkonásobne viac ako na Slovensku. Pre niekoho to môže vyť 3000 eur, pre iného 30000. Pre každého existuje iná suma, pri ktorej si môže povedať, že sa mu to oplatí.

Vyššie príjmy, vyššie výdavky. Ale o koľko?

V krajinách, v ktorých sú vyššie príjmy sú spravidla vyššie aj výdavky. Neznamená to však, že ak budú moje príjmy v zahraničí dvojnásobné oproti slovenským, musia byť dvakrát vyššie aj moje výdavky. Často v krajine v ktorej môžete mať oproti Slovensku príjem štvornásobne vyšší budú náklady len dvojnásobné oproti tým na Slovensku.

Čo robiť aby som si domov priniesol čo najviac?

Ak chcem, aby bola moja práca v zahraničí čo najefektívnejšia môžem robiť v podstate dve veci:
snažiť sa zvyšovať svoj príjem, alebo
snažiť sa znižovať svoje náklady.
Ideálne je, ak tieto veci budem robiť súčasne.
Dôležité je však udržať si určitú kvalitu života, predovšetkým mať v správnom pomere prácu a odpočinok.

Predchádzajúci: 2. faktor - Kurz eura voči doláru, libre a ostatným menám
Nasledujúci: 4. faktor - Hrubý príjem, dane a odvody

Ďalšie zdroje informácií: