15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

4. Hrubý príjem, dane a odvody

Oplatí sa práca v zahraničí? - Úvod,
1.faktor - Silnejúca koruna,
2. faktor - Kurz eura voči doláru, libre a ostatným menám,
3. faktor - Príjmy a výdavky v zahraničí a na Slovensku,
4. faktor - Hrubý príjem, dane a odvody,
5.faktor - Nezamestnanosť na Slovensku,
6.faktor - Dĺžka pobytu v zahraničí.

V pracovných ponukách, či už v novinách, alebo na internete sa najčastejšie uverejňuje hrubá mzda (samozrejme preto, že je vyššia ako čistá). Hrubý príjem však nie je číslo, pomocou ktorého sa dá porovnávať príjem v rôznych krajinách, alebo v určitej krajine a na Slovensku.

Je to preto, že ani dane ani odvody nie sú vo všetkých krajinách nastavené rovnako. V jednej krajine môže byť daňové zaťaženie vyššie, v inej nižšie. To isté platí aj pre odvody. Z rovnakej hrubej mzdy vám potom po zdanení a po zrazení povinných odvodov ostane rôzna suma. Porovnávať tieto údaje však nie je jednoduché vzhľadom na komplexnosť daňového a sociálneho systému.

Čo má vplyv na výšku dane

Ak chceme porovnať výšku zrazenej dane, musíme pri výpočte zohľadniť predovšetkým:

  • počte daňových pásiem (Slovensko má jedno, napr. Veľká Británia má dve)
  • výške sadby dane z príjmu (na Slovensku je to 19%, napr. v Českej Republike 15%)
  • odpočítateľné položky, a ich výška (na daňovníka, na manželku, … )
  • daňové bonusy

Dôležité je tiež, či sa daň vypočítava z celkového hrubého príjmu, alebo sa od hrubého príjmu najprv odpočítajú odvody.

Vzhľadom na to, že po skončení daňového roka môže vzniknúť daňovníkovi preplatok, alebo nedoplatok, skutočná výška zaplatenej dane sa dá porovnávať až po celkovom zúčtovaní dane.

Tu nájdete aspoň orientačné hodnoty daňového zaťaženia v rôznych krajinách sveta.

Spôsob výpočtu a výška odvodov je v rôznych krajinách rozdielna. V niektorých krajinách sa do určitej výšky príjmu odvody dokonca nemusia platiť vôbec.

Predchádzajúci: 3. faktor - Príjmy a výdavky v zahraničí a na Slovensku
Nasledujúci: 5.faktor - Nezamestnanosť na Slovensku

Ďalšie zdroje informácií: