15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

5. Nezamestnanosť na Slovensku

Oplatí sa práca v zahraničí? - Úvod,
1.faktor - Silnejúca koruna,
2. faktor - Kurz eura voči doláru, libre a ostatným menám,
3. faktor - Príjmy a výdavky v zahraničí a na Slovensku,
4. faktor - Hrubý príjem, dane a odvody,
5.faktor - Nezamestnanosť na Slovensku,
6.faktor - Dĺžka pobytu v zahraničí.

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní, či ostať na Slovensku, alebo skúsiť prácu v zahraničí je aj nezamestnanosť a s ňou súvisiaca možnosti získania práce na Slovensku.

Slovensko je stále krajinou s relatívne vysokou nezamestnanosťou v porovnaní s krajinami západnej Európy. Kým nezamestnanosť na Slovensku sa pohybuje okolo 10% mnohé európske krajiny ju majú o polovicu nižšiu. Nie je to preto, že by sa Slovákom nechcelo pracovať, práve naopak. Dôvodom je nedostatok dobrých pracovných ponúk.

Tento problém sa samozrejme nedotýka celého Slovenska rovnako, ale má regionálny charakter. Zatiaľčo v Bratislave je nezamestnanosť pod úrovňou 5%, v okresoch južného a východného Slovenska má hodnotu viac ako 20%.
Veľmi názorne to vidno na tomto grafe.

Preto práve ľudia z týchto regiónov viac uvažujú o vycestovaní za prácou do zahraničia. Ak sa totiž aj v ponuke nachádzajú voľné pracovné miesta, často sú ohodnotené nízkou mzdou, ktorá stačí len na pokrytie nevyhnutných výdavkov.
Slovensko má celkovo slabú mobilitu pracovnej sily. Namieste presťahovania celej rodiny za prácou sa oveľa častejšie využívajú “týždňovky”.
Ak má potom Východniar ísť za prácou do Trnavy a zarobiť 400 eur, radšej sa rozhodne ísť trochu ďalej a pracovať v Čechách, alebo inde v zahraničí za dvoj, troj alebo viacnásobok.

Zamestnaný aj nezamestnaný

Rozhodovanie, či zmeniť krajinu pracovného pôsobenia však nie je vždy jednoduché ani pre tých, ktorí prácu majú. Ani pre toho, kto má relatívne dobrú prácu na Slovensku ale nie je s ňou celkom spokojný a chcel by to skúsiť v zahraničí. Ani pre toho, kto má síce dobrú prácu v zahraničí, ale chce sa už vrátiť domov.

Predchádzajúci: 4. faktor - Hrubý príjem, dane a odvody
Nasledujúci: 6.faktor - Dĺžka pobytu v zahraničí

Ďalšie zdroje informácií: