15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Komárno

Úrad práce Komárno má tiež detašované pracovisko v Hurbanove a Kolárove.

Úrad práce Komárno

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne
Nám. M.R.Štefánika 9
945 01 Komárno

E-mail: upsvr_kn@upsvar.sk

Web: www.knupsvr.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Komárne

Župná 15
945 01 Komárno

Biskupa Királya 30
945 05 Komárno

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce v krajskom meste:
» Úrad práce Nitra

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno – detašované pracoviská:

ÚPSVAR v Komárne Detašované pracovisko Hurbanovo
Komárňanská 177
947 01 Hurbanovo

ÚPSVAR v Komárne Detašované pracovisko Kolárovo
Kostolné nám. 32
946 03 Kolárovo

Ďalšie zdroje informácií: