15 európskych krajín s minimálnou mzdou nad 1500 eur (podrobný prehľad) >>

Úrad práce Nitra

Pod Úrad práce Nitra spadajú aj pracoviská Vráble a Zlaté Moravce.

Úrad práce Nitra

Adresa:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra

E-mail: upsvr_nr@upsvar.sk

Web: www.upsvrnr.sk

Ďalšie pracoviská ÚPSVAR v Nitre

Nábr. mládeže 1
949 01 Nitra

Ďalšie úrady práce

» Úrad práce - Všetky mestá

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitre – detašované pracoviská:

Úrad práce Zlaté Moravce - detašované pracovisko

ÚPSVAR v Nitre Detašované pracovisko Vráble
Hlavná 1221
952 01 Vráble

Ďalšie zdroje informácií: